navim.pl
Pytanie za 5 pkt. Odpowiedz na pytanie i zostań ekspertem
user
edyta tomaszek
2010-11-10

jak napisac odwołanie do sądu o zmniejszenie alimentow

Wszystkie odpowiedzi

user
Nikola Biś
2010-11-12
Napewno musisz podac powody tego odwolania.
mp, - straciles zrodlo utrzymania
- masz mniejsze zarobki niz dotychczas
- problemy zdrowotne
POWODZENIA!
user
zaneta05065
2011-01-23
. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . . reprezentowany przez matkę/ojca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . zl

Pozew
o obniżenie alimentów

wnoszę o:

I. Obniżenie z dniem . . .(Data od której ma nastąpić uchylenie alimentów ) . . . roku świadczeń alimentacyjnych w kwocie . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . .złotych miesięcznie określonych wyrokiem Sądu Rejonowego w . . . (Miejscowość siedziby sądu). . . Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia . . .(Data wydania ostatniego wyroku w przedmiocie alimentów) . . . roku, sygnatura akt . . .(Sygnatura akt sprawy) . . . płatnych przez powoda . . .(Imię i nazwisko powoda) . . . na rzecz małoletniego pozwanego. . .(Imię i nazwisko pozwanego) . . ., do kwoty . . . (Określenie proponowanej wysokości kwoty świadczenia). . .złotych miesięcznie

II. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawe;

III. Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

IV. Zasądzenie kosztów procesu według norm przypisanych.

IV. Przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

* - Odpis pozwu
* - Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżenskiego;
* - Odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżenskie;
* - Zaświadczenie o wysokości dochodów

Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.

Eksperci w kategorii Kodeks cywilny

Zobacz inne nowe pytania zadane w serwisie

user
Pyta zwariowana;* w kategorii Uroda i styl - Inne , wartość 15 pkt
2016-01-03
Noszenie tuneli
wiadomosci