navim.pl
Pytanie za 5 pkt. Odpowiedz na pytanie i zostań ekspertem
user
Emilian Dolha
2011-02-09

Przysłowia o Przyjaźni.

Napiszę jakie znam przysłowia o przyjaźni.

Najlepsza odpowiedź wybrana przez autora pytania

user
arrowwy
2011-02-09
* Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
* Przyjaciel przytomny lepszy niż brat odległy.
* Przyjaciel się zmieni, gdy pusto w kieszeni.
* Przyjaciel w podróży lepiej niż pieniądz posłuży.
* Przyjaciela trudno znaleźć, a prędko stracić można.
* Przyjaciele to złodzieje czasu.
* Przyjaciele ze szczęściem idą.
* Przyjacielska posługa nagrody nie potrzebuje.
* Przyjaźń najwyborniejszą jest przyprawą życia.
* Przyjaźń nie tytułów, ale serca potrzebuje.
* Przyjaźń z fortuną na świecie chodzi.
* Tam są tylko przyjaciele, gdzie w piwnicy wiele.
* Troska mniej boli, gdy ją przyjaciel podzieli.
* Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.
* Za szczęścia przyjaciela uczynić, w nieszczęściu doznać.
* Bez przyjaźni nie ma życia.
* Boże, chroń mnie od przyjaciół; przed nieprzyjaciółmi obronię się sam.
* Cóż słodszego nad przyjaźń.
* Dobra rada przyjaciela jest jak lekarstwo: tym lepsza, im bardziej gorzka.
* Dobrze mieć przyjaciół, źle- potrzebować ich pomocy.
* Dziesięciu przyjaciół- to dziesięć spróchniałych gałęzi.
* Jak kto ceni przyjaciół, tak go cenią przyjaciele.
* Jeden stary przyjaciel jest lepszy od dwóch nowych.
* Jeżeli chcesz zachować przyjaciela, nie pożyczaj mu ani nie pożyczaj od niego.
* Kiedy odwiedzasz dom przyjaciela, zostaw żołądek w domu.
* Kto ma przyjaciół, jest jak step rozległy, kto ich nie ma, jest jak dłoń mały.
* Kto nie ma przyjaciół, żyje tylko połowicznie.
* Kto szuka stałego przyjaciela, powinien udać się na cmentarz.
* Lepiej obywać się bez pieniędzy niż bez przyjaciół.
* Lepszy policzek od przyjaciela niż chleb od wroga.
* Najgorszym przyjacielem jest ten, który cię poszukuje w szczęściu, a porzuca w nieszczęściu.
* Nie dowcipkuj kosztem
przyjaciela, chyba że dowcip jest lepszy od przyjaciela.
* Nie pozwalaj staremu przyjacielowi odjeżdżać, bo nowy mu nie dorówna.
* Nowemu przyjacielowi nie ufaj bardziej niż staremu wrogowi.
* Oszukując przyjaciela, zawsze oszukujesz siebie.
* Prawdziwa przyjaźń jest wieczna.
* Prawdziwego przyjaciela trzymaj obiema rękami.
* Prawdziwy przyjaciel to rzadki ptak.
* Przyjaciel kocha w każdym czasie
, a bratem staje się w nieszczęściu.
* Przyjaciel młodości jest jak skarb ukryty.
* Przyjaciel patrzy w twarz, nieprzyjaciel pod nogi.
* Przyjaciel pochodzi z daleka, wróg z własnej piersi się wywodzi.
* Przyjaciela gań w oczy, wroga- za plecami.
* Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi.
* Przyjaźń jest jak struna- nie należy jej zbytnio napinać.
* Przyjaźń- miłość
bez skrzydeł.
* Przyjaźń okrasą życia.
* Przyjaźń- solą życia.
* Przyjaźń wymaga złota.

Wszystkie odpowiedzi

user
arrowwy
2011-02-09
* Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
* Przyjaciel przytomny lepszy niż brat odległy.
* Przyjaciel się zmieni, gdy pusto w kieszeni.
* Przyjaciel w podróży lepiej niż pieniądz posłuży.
* Przyjaciela trudno znaleźć, a prędko stracić można.
* Przyjaciele to złodzieje czasu.
* Przyjaciele ze szczęściem idą.
* Przyjacielska posługa nagrody nie potrzebuje.
* Przyjaźń najwyborniejszą jest przyprawą życia.
* Przyjaźń nie tytułów, ale serca potrzebuje.
* Przyjaźń z fortuną na świecie chodzi.
* Tam są tylko przyjaciele, gdzie w piwnicy wiele.
* Troska mniej boli, gdy ją przyjaciel podzieli.
* Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.
* Za szczęścia przyjaciela uczynić, w nieszczęściu doznać.
* Bez przyjaźni nie ma życia.
* Boże, chroń mnie od przyjaciół; przed nieprzyjaciółmi obronię się sam.
* Cóż słodszego nad przyjaźń.
* Dobra rada przyjaciela jest jak lekarstwo: tym lepsza, im bardziej gorzka.
* Dobrze mieć przyjaciół, źle- potrzebować ich pomocy.
* Dziesięciu przyjaciół- to dziesięć spróchniałych gałęzi.
* Jak kto ceni przyjaciół, tak go cenią przyjaciele.
* Jeden stary przyjaciel jest lepszy od dwóch nowych.
* Jeżeli chcesz zachować przyjaciela, nie pożyczaj mu ani nie pożyczaj od niego.
* Kiedy odwiedzasz dom przyjaciela, zostaw żołądek w domu.
* Kto ma przyjaciół, jest jak step rozległy, kto ich nie ma, jest jak dłoń mały.
* Kto nie ma przyjaciół, żyje tylko połowicznie.
* Kto szuka stałego przyjaciela, powinien udać się na cmentarz.
* Lepiej obywać się bez pieniędzy niż bez przyjaciół.
* Lepszy policzek od przyjaciela niż chleb od wroga.
* Najgorszym przyjacielem jest ten, który cię poszukuje w szczęściu, a porzuca w nieszczęściu.
* Nie dowcipkuj kosztem
przyjaciela, chyba że dowcip jest lepszy od przyjaciela.
* Nie pozwalaj staremu przyjacielowi odjeżdżać, bo nowy mu nie dorówna.
* Nowemu przyjacielowi nie ufaj bardziej niż staremu wrogowi.
* Oszukując przyjaciela, zawsze oszukujesz siebie.
* Prawdziwa przyjaźń jest wieczna.
* Prawdziwego przyjaciela trzymaj obiema rękami.
* Prawdziwy przyjaciel to rzadki ptak.
* Przyjaciel kocha w każdym czasie
, a bratem staje się w nieszczęściu.
* Przyjaciel młodości jest jak skarb ukryty.
* Przyjaciel patrzy w twarz, nieprzyjaciel pod nogi.
* Przyjaciel pochodzi z daleka, wróg z własnej piersi się wywodzi.
* Przyjaciela gań w oczy, wroga- za plecami.
* Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi.
* Przyjaźń jest jak struna- nie należy jej zbytnio napinać.
* Przyjaźń- miłość
bez skrzydeł.
* Przyjaźń okrasą życia.
* Przyjaźń- solą życia.
* Przyjaźń wymaga złota.
user
dominika17
2011-10-18
prawdziwego przyjaciela poznamy, gdy zjemy z nim beczke soli
user
lala4562
2012-01-18
* Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
* Przyjaciel przytomny lepszy niż brat odległy.
* Przyjaciel się zmieni, gdy pusto w kieszeni.
* Przyjaciel w podróży lepiej niż pieniądz posłuży.
* Przyjaciela trudno znaleźć, a prędko stracić można.
* Przyjaciele to złodzieje czasu.
* Przyjaciele ze szczęściem idą.
* Przyjacielska posługa nagrody nie potrzebuje.
* Przyjaźń najwyborniejszą jest przyprawą życia.
* Przyjaźń nie tytułów, ale serca potrzebuje.
* Przyjaźń z fortuną na świecie chodzi.
* Tam są tylko przyjaciele, gdzie w piwnicy wiele.
* Troska mniej boli, gdy ją przyjaciel podzieli.
* Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.
* Za szczęścia przyjaciela uczynić, w nieszczęściu doznać.
* Bez przyjaźni nie ma życia.
* Boże, chroń mnie od przyjaciół; przed nieprzyjaciółmi obronię się sam.
* Cóż słodszego nad przyjaźń.
* Dobra rada przyjaciela jest jak lekarstwo: tym lepsza, im bardziej gorzka.
* Dobrze mieć przyjaciół, źle- potrzebować ich pomocy.
* Dziesięciu przyjaciół- to dziesięć spróchniałych gałęzi.
* Jak kto ceni przyjaciół, tak go cenią przyjaciele.
* Jeden stary przyjaciel jest lepszy od dwóch nowych.
* Jeżeli chcesz zachować przyjaciela, nie pożyczaj mu ani nie pożyczaj od niego.
* Kiedy odwiedzasz dom przyjaciela, zostaw żołądek w domu.
* Kto ma przyjaciół, jest jak step rozległy, kto ich nie ma, jest jak dłoń mały.
* Kto nie ma przyjaciół, żyje tylko połowicznie.
* Kto szuka stałego przyjaciela, powinien udać się na cmentarz.
* Lepiej obywać się bez pieniędzy niż bez przyjaciół.
* Lepszy policzek od przyjaciela niż chleb od wroga.
* Najgorszym przyjacielem jest ten, który cię poszukuje w szczęściu, a porzuca w nieszczęściu.
* Nie dowcipkuj kosztem
przyjaciela, chyba że dowcip jest lepszy od przyjaciela.
* Nie pozwalaj staremu przyjacielowi odjeżdżać, bo nowy mu nie dorówna.
* Nowemu przyjacielowi nie ufaj bardziej niż staremu wrogowi.
* Oszukując przyjaciela, zawsze oszukujesz siebie.
* Prawdziwa przyjaźń jest wieczna.
* Prawdziwego przyjaciela trzymaj obiema rękami.
* Prawdziwy przyjaciel to rzadki ptak.
* Przyjaciel kocha w każdym czasie
, a bratem staje się w nieszczęściu.
* Przyjaciel młodości jest jak skarb ukryty.
* Przyjaciel patrzy w twarz, nieprzyjaciel pod nogi.
* Przyjaciel pochodzi z daleka, wróg z własnej piersi się wywodzi.
* Przyjaciela gań w oczy, wroga- za plecami.
* Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi.
* Przyjaźń jest jak struna- nie należy jej zbytnio napinać.
* Przyjaźń- miłość
bez skrzydeł.
* Przyjaźń okrasą życia.
* Przyjaźń- solą życia.
* Przyjaźń wymaga złota.
user
lala4562
2012-01-18
Co dasz dobremu przyjacielowi, nie zginie.
Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego.
Gdy nie masz dobrych przyjaciół, staraj się ich dobrymi uczynić.
Gdy się źle masz, wtenczas przyjaciela poznasz.
Gdzie złe przypadki, tam przyjaciel rzadki.
Gdzie interes dmucha, przyjaźń krucha.
Gdzie przyjaźń panuje, tam wesołość z ochotą przebywa.
Gdzie się myśli nie zgodzą, tam przyjaźń dziurawa.
Jeden prawdziwy przyjaciel lepszy niż wielu krewnych
Kto przyjaciół nie szanuje, ten siebie rujnuje.
Kto wszystkich chce mieć przyjaciółmi, żadnego nie ma przyjaciela.
Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł.
Lepszy przyjaciel w potrzebie niż pieniądze w garści.
Nie ten przyjaciel, co cię chwali, ale ten, co ci prawdę mówi.
Nigdy nowa przyjaźń nie wyrówna starej.
Zobacz też przysłowia o żonie

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Przyjaciel przytomny lepszy niż brat odległy.
Przyjaciel się zmieni, gdy pusto w kieszeni.
Przyjaciel w podróży lepiej niż pieniądz posłuży.
Przyjaciela trudno znaleźć, a prędko stracić można.
Przyjaciele to złodzieje czasu.
Przyjaciele ze szczęściem idą.
Przyjacielska posługa nagrody nie potrzebuje.
Przyjaźń najwyborniejszą jest przyprawą życia.
Przyjaźń nie tytułów, ale serca potrzebuje.
Przyjaźń z fortuną na świecie chodzi.
Tam są tylko przyjaciele, gdzie w piwnicy wiele.
Troska mniej boli, gdy ją przyjaciel podzieli.
Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.
Za szczęścia przyjaciela uczynić, w nieszczęściu doznać.
Bez przyjaźni nie ma życia.
Boże, chroń mnie od przyjaciół; przed nieprzyjaciółmi obronię się sam.
Cóż słodszego nad przyjaźń.
Dobra rada przyjaciela jest jak lekarstwo: tym lepsza, im bardziej gorzka.
Dobrze mieć przyjaciół, źle- potrzebować ich pomocy.
Dziesięciu przyjaciół- to dziesięć spróchniałych gałęzi.
Jak kto ceni przyjaciół, tak go cenią przyjaciele.
Jeden stary przyjaciel jest lepszy od dwóch nowych.
Jeżeli chcesz zachować przyjaciela, nie pożyczaj mu ani nie pożyczaj od niego.
Kiedy odwiedzasz dom przyjaciela, zostaw żołądek w domu.
Kto ma przyjaciół, jest jak step rozległy, kto ich nie ma, jest jak dłoń mały.
Kto nie ma przyjaciół, żyje tylko połowicznie.
Kto szuka stałego przyjaciela, powinien udać się na cmentarz.
Lepiej obywać się bez pieniędzy niż bez przyjaciół.
Lepszy policzek od przyjaciela niż chleb od wroga.
Najgorszym przyjacielem jest ten, który cię poszukuje w szczęściu, a porzuca w nieszczęściu.
Nie dowcipkuj kosztem przyjaciela, chyba że dowcip jest lepszy od przyjaciela.
Nie pozwalaj staremu przyjacielowi odjeżdżać, bo nowy mu nie dorówna.
Nowemu przyjacielowi nie ufaj bardziej niż staremu wrogowi.
Oszukując przyjaciela, zawsze oszukujesz siebie.
Prawdziwa przyjaźń jest wieczna.
Prawdziwego przyjaciela trzymaj obiema rękami.
Prawdziwy przyjaciel to rzadki ptak.
Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem staje się w nieszczęściu.
Przyjaciel młodości jest jak skarb ukryty.
Przyjaciel patrzy w twarz, nieprzyjaciel pod nogi.
Przyjaciel pochodzi z daleka, wróg z własnej piersi się wywodzi.
Przyjaciela gań w oczy, wroga- za plecami.
Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi.
Przyjaźń jest jak struna- nie należy jej zbytnio napinać.
Przyjaźń- miłość bez skrzydeł.
Przyjaźń okrasą życia.
Przyjaźń- solą życia.
Przyjaźń wymaga złota.
Zobacz też przysłowia o miłości.
user
lala4562
2012-01-18
* Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
* Przyjaciel przytomny lepszy niż brat odległy.
* Przyjaciel się zmieni, gdy pusto w kieszeni.
* Przyjaciel w podróży lepiej niż pieniądz posłuży.
* Przyjaciela trudno znaleźć, a prędko stracić można.
* Przyjaciele to złodzieje czasu.
* Przyjaciele ze szczęściem idą.
* Przyjacielska posługa nagrody nie potrzebuje.
* Przyjaźń najwyborniejszą jest przyprawą życia.
* Przyjaźń nie tytułów, ale serca potrzebuje.
* Przyjaźń z fortuną na świecie chodzi.
* Tam są tylko przyjaciele, gdzie w piwnicy wiele.
* Troska mniej boli, gdy ją przyjaciel podzieli.
* Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.
* Za szczęścia przyjaciela uczynić, w nieszczęściu doznać.
* Bez przyjaźni nie ma życia.
* Boże, chroń mnie od przyjaciół; przed nieprzyjaciółmi obronię się sam.
* Cóż słodszego nad przyjaźń.
* Dobra rada przyjaciela jest jak lekarstwo: tym lepsza, im bardziej gorzka.
* Dobrze mieć przyjaciół, źle- potrzebować ich pomocy.
* Dziesięciu przyjaciół- to dziesięć spróchniałych gałęzi.
* Jak kto ceni przyjaciół, tak go cenią przyjaciele.
* Jeden stary przyjaciel jest lepszy od dwóch nowych.
* Jeżeli chcesz zachować przyjaciela, nie pożyczaj mu ani nie pożyczaj od niego.
* Kiedy odwiedzasz dom przyjaciela, zostaw żołądek w domu.
* Kto ma przyjaciół, jest jak step rozległy, kto ich nie ma, jest jak dłoń mały.
* Kto nie ma przyjaciół, żyje tylko połowicznie.
* Kto szuka stałego przyjaciela, powinien udać się na cmentarz.
* Lepiej obywać się bez pieniędzy niż bez przyjaciół.
* Lepszy policzek od przyjaciela niż chleb od wroga.
* Najgorszym przyjacielem jest ten, który cię poszukuje w szczęściu, a porzuca w nieszczęściu.
* Nie dowcipkuj kosztem
przyjaciela, chyba że dowcip jest lepszy od przyjaciela.
* Nie pozwalaj staremu przyjacielowi odjeżdżać, bo nowy mu nie dorówna.
* Nowemu przyjacielowi nie ufaj bardziej niż staremu wrogowi.
* Oszukując przyjaciela, zawsze oszukujesz siebie.
* Prawdziwa przyjaźń jest wieczna.
* Prawdziwego przyjaciela trzymaj obiema rękami.
* Prawdziwy przyjaciel to rzadki ptak.
* Przyjaciel kocha w każdym czasie
, a bratem staje się w nieszczęściu.
* Przyjaciel młodości jest jak skarb ukryty.
* Przyjaciel patrzy w twarz, nieprzyjaciel pod nogi.
* Przyjaciel pochodzi z daleka, wróg z własnej piersi się wywodzi.
* Przyjaciela gań w oczy, wroga- za plecami.
* Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi.
* Przyjaźń jest jak struna- nie należy jej zbytnio napinać.
* Przyjaźń- miłość
bez skrzydeł.
* Przyjaźń okrasą życia.
* Przyjaźń- solą życia.
* Przyjaźń wymaga złota.

Eksperci w kategorii J. polski

Zobacz inne nowe pytania zadane w serwisie

user
Pyta zwariowana;* w kategorii Uroda i styl - Inne , wartość 15 pkt
2016-01-03
Noszenie tuneli
menu
user
user

Nie znasz odpowiedzi na swoje pytania? Nie umiesz zrobić zadania domowego? Zadaj pytanie na navim.pl, a w 30 minut uzyskasz odpowiedź :)

Nowe pytania w kategorii

wiadomosci