navim.pl
Pytanie za 15 pkt. Odpowiedz na pytanie i zostań ekspertem
user
niunia2011
2011-03-24

Ropa naftowa

Wyjaśnij SWOIMI słowami co to jest ropa naftowa , na czym polega destylacja wody naftowej, opis przeróbki ropy naftowej, na czym polega i co to jest destylacja frakcjonowania. :) Nie chodzi mi o "kopiuj, wklej " z internetu :)

Najlepsza odpowiedź wybrana przez autora pytania

user
agag
2011-03-25
Ropa naftowa to mieszanina różnych węglowodorów. W węglowodorach stałych rozpuszczone są węglowodory ciekłe i gazowe.W skład ropy naftowej wchodzi wiele pierwiastków. Są to głównie niemetale, ale znaleźć tam można także związki chemiczne i niewielkie ilości metali.
Destylacja wody naftowej to metoda rozdzielania ropy naftowej na kilka frakcji różniących się składem. Metoda ta oparta jest na wykorzystaniu różnic w temperaturach wrzenia. Odbywa się w rafineriach . Jej produkty to : gaz rafineryjny, benzyna, nafta, smary i oleje napędowe.

Opis przeróbki ropy naftowej:Pierwszy etap stanowi usunięcie z niej nadmiaru lotnych składników. Usuwanie gazu jest wykonywane w specjalnych zbiornikach, do których tłoczy się ropę za pomocą pomp wgłębnych. W nich ropa surowa zostaje podgrzana przeponowo parą. W efekcie uzyskuje się wstępnie odgazowaną ropę oraz tzw. gaz mokry, zawierający głównie lotne węglowodory nasycone. Gaz ten poddaje się następnie destylacji - otrzymuje się dwie frakcje. Jedną zawierającą metan i etan, zostaje ona dalej połączona z gazem ziemnym. Drugą zawierającą propan i butan,jest ona wykorzystywana jako gaz płynny.
Drugim etapem przygotowania wstępnego ropy naftowej jest jej oczyszczenie z solanki. Istnieje kilka metod oczyszczania ropy z takich zanieczyszczeń. Pierwszy jest przeprowadzany w urządzeniach nazywanych odstojnikami. Dodatek piasku lub mułu sprawia, że solanka zostaje wydzielona z ropy. Sposób ten jest jednak nie zawsze skuteczny. W zależności od tego, jak trwała jest utworzona w ropie emulsja, stosuje się inne metody. Można się pozbyć solanki poprzez zastosowanie środków demulgujących, poprzez ogrzewanie ropy do ok. 60 ºC, jak również poprzez wykorzystanie właściwości pola elektrycznego. Przeprowadza się go w szybkoobrotowych wirówkach, w których mieszadło, tworzy elektroda. Zasada działania tego urządzenia opiera się na wytwarzaniu ładunków elektrycznych na powierzchni pojedynczych kropelek emulsji. Przygotowana ropę naftową poddaje się następnie obróbce w rafineriach.

Destylacja frakcjonowana jest to wielokrotnie powtórzony proces przeprowadzenia fazy ciekłej poprzez fazę gazową do fazy ciekłej realizowany w deflegmatorze. Destylacja frakcjonowana metoda rozdzielania mieszanin lotnych składników ciekłych w wyniku bezprzeponowego, przeciwprądowego zetknięcia par i cieczy złożonych ze składników mieszaniny; wykorzystuje zasadę destylacji.

Wszystkie odpowiedzi

user
agag
2011-03-25
Ropa naftowa to mieszanina różnych węglowodorów. W węglowodorach stałych rozpuszczone są węglowodory ciekłe i gazowe.W skład ropy naftowej wchodzi wiele pierwiastków. Są to głównie niemetale, ale znaleźć tam można także związki chemiczne i niewielkie ilości metali.
Destylacja wody naftowej to metoda rozdzielania ropy naftowej na kilka frakcji różniących się składem. Metoda ta oparta jest na wykorzystaniu różnic w temperaturach wrzenia. Odbywa się w rafineriach . Jej produkty to : gaz rafineryjny, benzyna, nafta, smary i oleje napędowe.

Opis przeróbki ropy naftowej:Pierwszy etap stanowi usunięcie z niej nadmiaru lotnych składników. Usuwanie gazu jest wykonywane w specjalnych zbiornikach, do których tłoczy się ropę za pomocą pomp wgłębnych. W nich ropa surowa zostaje podgrzana przeponowo parą. W efekcie uzyskuje się wstępnie odgazowaną ropę oraz tzw. gaz mokry, zawierający głównie lotne węglowodory nasycone. Gaz ten poddaje się następnie destylacji - otrzymuje się dwie frakcje. Jedną zawierającą metan i etan, zostaje ona dalej połączona z gazem ziemnym. Drugą zawierającą propan i butan,jest ona wykorzystywana jako gaz płynny.
Drugim etapem przygotowania wstępnego ropy naftowej jest jej oczyszczenie z solanki. Istnieje kilka metod oczyszczania ropy z takich zanieczyszczeń. Pierwszy jest przeprowadzany w urządzeniach nazywanych odstojnikami. Dodatek piasku lub mułu sprawia, że solanka zostaje wydzielona z ropy. Sposób ten jest jednak nie zawsze skuteczny. W zależności od tego, jak trwała jest utworzona w ropie emulsja, stosuje się inne metody. Można się pozbyć solanki poprzez zastosowanie środków demulgujących, poprzez ogrzewanie ropy do ok. 60 ºC, jak również poprzez wykorzystanie właściwości pola elektrycznego. Przeprowadza się go w szybkoobrotowych wirówkach, w których mieszadło, tworzy elektroda. Zasada działania tego urządzenia opiera się na wytwarzaniu ładunków elektrycznych na powierzchni pojedynczych kropelek emulsji. Przygotowana ropę naftową poddaje się następnie obróbce w rafineriach.

Destylacja frakcjonowana jest to wielokrotnie powtórzony proces przeprowadzenia fazy ciekłej poprzez fazę gazową do fazy ciekłej realizowany w deflegmatorze. Destylacja frakcjonowana metoda rozdzielania mieszanin lotnych składników ciekłych w wyniku bezprzeponowego, przeciwprądowego zetknięcia par i cieczy złożonych ze składników mieszaniny; wykorzystuje zasadę destylacji.

Eksperci w kategorii Chemia

Zobacz inne nowe pytania zadane w serwisie

user
Pyta zwariowana;* w kategorii Uroda i styl - Inne , wartość 15 pkt
2016-01-03
Noszenie tuneli
menu
user
user

Nie znasz odpowiedzi na swoje pytania? Nie umiesz zrobić zadania domowego? Zadaj pytanie na navim.pl, a w 30 minut uzyskasz odpowiedź :)

Nowe pytania w kategorii

Zadanie
Alotropia...
Kategoria Chemia
Zadanie
hoho r34
Kategoria Chemia
Zadanie
Ropa naftowa
Kategoria Chemia
Zadanie
chemia .....
Kategoria Chemia
wiadomosci